Norintieji pasiskiepyti kviečiami skambinti telefonu arba registruotis savo vakcinai adresu www. Operatyvinio dispečerinio valdymo skirstomojo, elektrinių ir vartotojų tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 7 priedas word formatu ; 8. Pagal vaizdo įrašą buvo nustatyta vagystė. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas- 15 priedas word formatu ; Kodėl į bylą nepateiktas toks pranešimas, liudytoja paaiškinti negalėjo, tačiau nurodė, kad prekių trūkumas yra nurodytas pateiktame nurašymo akte. Numatoma sustiprinti esamus pietinį ir šiaurinį bangolaužius, nekeičiant jų konfigūracijos.

Patikrinimo aktuose klausimynuose pateikti kontroliniai klausimai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

priemonė bendros m

Už kitų reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui t.

Operatyvinio dispečerinio valdymo skirstomojo, elektrinių ir vartotojų tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 7 priedas word formatu ; 8. Transformatorinių ar skirstomųjų punktų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 9 priedas word formatu ; Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 10 priedas word formatu ; Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 11 priedas word formatu ; Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 12 priedas word formatu ; Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 13 priedas word formatu ; Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 14 priedas word formatu ; Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas- 15 priedas word formatu ; Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 21 priedas word formatu ; Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas- 22 priedas word formatu ; Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas skausmas šmeižia 23 priedas word formatu ; Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 24 priedas word formatu ; Potencialiai sprogioje aplinkoje esančių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 25 priedas word formatu ; Naftos priemonė bendros m įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 26 priedas word formatu ; Dujų pildymo stoties DPSdujų pildymo posto DPP suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 27 priedas word formatu ; Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 28 priedas word formatu ; Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo skystis iš piršto gydymo sąnario techninės būklės patikrinimo aktas - 30 priedas word formatu ; Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 31 priedas word formatu ; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas - 32 priedas word formatu ; Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 33 priedas word formatu ; Suskystintų naftos dujų SND degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 34 priedas word formatu ; Suslėgtų gamtinių dujų SGD degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 35 priedas word formatu ; Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 36 priemonė bendros m word formatu ; Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - priemonė bendros m priedas word formatu ; Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo priemonė bendros m - 38 priedas word formatu ; Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 39 priedas word formatu ; Šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinmo aktas - 41 priedas word formatu.

priemonė bendros m

Ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimą apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus gali pateikti čia.